Kontakter

Exportera kontakter i gamla webmailen och importera kontakter i nya webmailen

Inställningar

Olika inställningar i den nya webmailen.

Skicka mail

Att skriva och skicka ett mail.

Filter etc.

Hur man lägger till SPAM filter, svartlistning, vidarebefordringar och andra automatiska regler på din webmail

Thunderbird

A3/Alltele webmail lägga till mailkonto i Thunderbird.

Allt1.se, kramnet.se eller wasadata.net.

För dig som har mail med allt1.se eller kramnet.se eller wasadata.net.
Så här ställer du in för inloggning med mailadressen i windowsmail

Snart blir vi A3

Vad är detta?

I och med en större uppgradering av mailtjänster så har vi samlat länkar till alla mailtjänster här för att ni enklare ska hitta rätt. Dessa inställningar nedan är för er som har problem med tjänsterna, fungerar mailen för er så behöver ni inte ändra några inställningar!

Webbmailen

Webbmailen når du på: https://webmail.a3mail.se

Pop3 server

mail.a3mail.se
port 110 (okrypterad)
port 995 (SSL)

IMAP

mail.a3mail.se
port 143 (okrypterad)
port 993 (SSL)

SMTP

smtp.a3mail.se
A3 kräver autentisering för att skicka epost med SMTP, autentiserar sig gör man med sin mailadress och lösenord, samma som när du loggar in på din webbmail.
port 025 (okrypterad)
port 587 (okrypterad)
port 465 (SSL)